True

Garantie

Als consument heb je het recht op een wettelijke garantie van twee jaar vanaf de levering van het product volgens de voorwaarden die in de relevante wetgeving zijn vastgelegd.

De garantie dekt:


1. De garantie biedt dekking voor alle originele onderdelen in verband met gebreken in vakmanschap en materiaal (bijvoorbeeld wanneer de producten niet overeenkomen met de productbeschrijving in de gebruikershandleiding of niet overeenstemmen met de advertentie van het product).

2. Aanspraak op deze garantie dient rechtstreeks bij DENCK Innovations te worden gemaakt.
3. Tijdens de garantieperiode zal DENCK Innovations de goederen die een gebrek vertonen vervangen of repareren. Als de vervanging of reparatie buitensporig of onmogelijk is, of indien het onmogelijk is om binnen de redelijke termijn te leveren, heeft u recht op verzoek tot omruiling of op ontbinding van de verkoopovereenkomst.
4. Gedurende de eerste zes maanden van uw garantie hoeft u niet aan te tonen dat het gebrek al bestond op het moment dat u het product kocht.
5. De garantie biedt geen dekking voor onjuiste montage of installatie van het product door de gebruiker, voor oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de bediening van het product of voor vervorming van het product, voor onderhoud in strijd met de onderhoudsinstructies van het product, voor normale slijtage, voor gebreken als gevolg van de normale gebruiksduur of levensduur van het product, zoals een lege batterij die door de consument kan worden vervangen, en door schade of gebreken door ongelukken.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.